1800969698

Ngôn ngữ: |


Cơ sở 2 của bệnh viện Thanh Vũ đạt điểm trung bình các tiêu chí cao nhất trong tỉnh

2019-01-01 06:44:48

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa tiếp đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đánh giá lại hoạt động, đồng thời xếp hạng giữa các bệnh viện trong tỉnh. Qua một năm hoạt động (2018), với 83 tiêu chí của Bộ Y tế, Bệnh viện đã hoàn thiện từng ngày. Rất nhiều tiêu chí đã được nâng mức.

* Một số ưu điểm được đoàn kiểm tra ghi nhận:

- Không có tình trạng nằm ghép, có bố trí phòng bệnh nam nữ riêng. Bệnh nhân được cung cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân và tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Bệnh viện có khuôn viên đẹp, bãi cỏ, vườn hoa chiếm trên 10 phần trăm diện tích, có đài phun nước trong khuôn viên Bệnh viện.

- Bệnh viện có khảo sát sự hài lòng người bệnh, phân tích số liệu đầy đủ. Tổ chức đường dây nóng đúng quy định và thực hiện tốt.

- Hệ thống Điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động khá hiệu quả. Bệnh viện có phần mềm theo dõi và cập nhật thông tin hằng ngày về nhân lực điều dưỡng và người bệnh. Có xây dựng kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân chăm sóc cấp 2.

- Công khai giá viện phí, giá thuốc. Bố trí vị trí thu viện phí được thuận tiện.

- Có tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng, có tìm kiếm ứng dụng sáng kiến của đơn vị khác để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện. Có thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại đơn vị…

Theo kiểm tra đánh giá của đoàn kiểm tra (Sở Y tế), tổng số điểm đạt của 82/83 tiêu chí ở cơ sở 2 là 328, với điểm trung bình của các tiêu chí là 3,69. Cơ sở 1 có tổng số điểm đạt của 82/83 tiêu chí là 292, với điểm trung bình của các tiêu chí là 3,28. Kết luận của đoàn kiểm tra cũng chỉ ra rằng, cơ sở 2 của bệnh viện Thanh Vũ đạt điểm trung bình các tiêu chí cao nhất trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám đốc phát huy những ưu điểm và khắc phục những yếu điểm mà Đoàn đã chỉ ra trong thời gian tới.

* Một vài hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc cùng Ban Giám đốc và nhân viên bệnh viện: